2013 m. spalio 1 d., antradienis

Kas tu ir kokia tu esi?

Rugsėjo 24 dieną, 18 val., gausiai susibūrėme paklausyti dr. Irenos Eglės Laumenskaitės, VU Filosofijos fakulteto, Socialinio darbo katedros docentės, kuri kalbėjo mums apie moteriškumo esmę.


Per paskaitą Irena L. mums pasakojo apie tai, kad mums būtinas santykis su kitais žmonėmis, kad mes atsiskleistume kaip asmenys. Ir tas santykis turi būti meilės santykis. Mums daug kartų pakartojo, kad mes esame labai unikalios, kad tokios, kaip aš niekada nebuvo ir niekada nebus. Ir kad tarp dviejų žmonių užmegztas santykis yra taip pat unikalus ir tokio santykio negali užmegzti su kitais žmonėmis. Todėl jei atsiranda, pavyzdžiui, pavydas, turime stengtis stiprinti santykį, o ne bandyti ieškoti išorinių priemonių pašalinti konkurentą.

Taip pat kalbėjo apie mūsų savivertę. Turime atrasti, kad esame dovanos ir mūsų vertė nepriklauso nuo kažkokių mūsų charakteristikų ar sugebėjimų. Mūsų vertingumas mums yra duotas/padovanotas ir mūsų užduotis yra išskleisti šią dovaną. Kadangi tai dovana, mes ją turime. Tik reikia to nepamiršti. Mes taip dažnai pamirštame ir tuomet stengiamės įrodyti savo vertingumą kurdami kažkokį savo įvaizdį ar pirkdami prabangius daiktus, nes taip parodome, kad esame vertingi.

Po to kalbėjo apie skirtumą tarp pasisavinančios meilės ir savęs dovanojančios meilės. Esminis skirtumas tarp šių meilių yra tas, kad pasisavinančios meilės atveju žmogus jaučiasi nevertingas ir nori pasisavinti vertingumą iš kito žmogaus, todėl traukia kitą žmogų į save, nori padaryti jį savu, o dovanojančios meilės atveju žmogus supranta, kad jis yra vertingas ir kitas žmogus yra vertingas ir gali tarp jų užsimegzti labai stiprus santykis.

Ir tuomet mums uždavė namų darbą. Pagalvoti su kokiais žmonėmis mes jaučiamės kaip dovanos ir su kuriais ne. Ir sakė, kad tuose santykiuose, kuriuose mes nesijaučiame dovanomis, mums juos reikia gydyti. 

Dar pridurė, kad moteris yra ypatinga save gebėjimu klausytis ir priimti kitą, koks jis yra, nevertinant jo pagal naudą. Ir tuo ji turi prisidėti prie pasaulio ir taip tą pasaulį keisti.

Štai knygos, straipsniai ir filmukai, pasiūlyti Eglės Laumenskaitės, susiję su projekto temomis:

Jo Croissant. Kūnas – grožio šventovė, Katalikų pasaulio leidiniai, 2006
Jo Croissant. Moteris arba širdies kunigystėKatalikų pasaulio leidiniai, 2004
Daniel Ange. Tavo kūnas sukurtas meilei, Katalikų pasaulio leidiniai, 2005

Irenos Eglės Laumenskaitės straipsniai:


Filmukas:Šis projektas finansuojamas remiant  Europos Komisijai. 
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą